Obecnie w Polsce obowiązują cztery stawki podatku VAT:

    A-  23%
    B -   8%   
    C -   0%
    D -   5%.
Dodatkowo niektórzy podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT /pozycja G w kasach fiskalnych zw/.

Podstawową stawką VAT jest 23%

 

artykuł w opracowywaniu szczegółowym...